7 d’oct. 2013

Manifest de suport de CCOO

CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

CCOO defensa el dret de les dones a decidir sobre el propi cos. Prou agressions masclistes!
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya, es manifesta en contra de la proposta de reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva que planteja el Partit Popular, que suposarà un retrocés en els drets de les dones.
CCOO de Catalunya manifesta el seu més profund rebuig a l’avantprojecte de Llei de reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva que l’Executiu del Partit Popular pretén aprovar. Una reforma que suposa un atac frontal contra la llibertat, la dignitat i la salut i la integritat de les dones. CCOO defensa el dret de les dones a decidir lliure i responsablement sobre la seva maternitat, rebutjant una situació d’indefensió i inseguretat contra les dones i professionals. La Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs va ser aprovada a finals de 2009 per la majoria de grups parlamentaris (PSOE, IU,ERC, BNG,PNV, NaBai) i dos diputats de CiU). En contra s’hi van situar PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria i set diputats de CiU. Tres anys més tard, el Govern de Mariano Rajoy prepara una nova reforma restrictiva.
Tot i que l’actual Llei no s’ha desenvolupat completament i s’han oblidat aspectes tant importants com els recursos per a la prevenció, aquests s’han retallat i s’ha dificultat a algunes dones l’accés a la contracepció i l’avortament gratuïts; en contra d’algunes veus que alerten dels efectes negatius de l’actual normativa, les dades facilitades pel Departament de Salut demostren que durant la vigència d’aquesta llei el nombre d’avortaments a Catalunya ha disminuït, i això és extensiu a tot l’Estat.
CCOO considerem que la reforma que es proposa respon a una qüestió ideològica i situarà a l’Estat Espanyol entre els països menys respectuosos amb el Drets sexuals i els Drets Reproductius de la UE i contra els tractats de Nacions Unides, ratificats per l’Estat espanyol com la CEDAW, que data de 1979.
Des de CCOO lluitem per a l’eliminació dels efectes nocius que determinades condicions de treball poden produir en la reproducció, l’embaràs i la lactància, i defensem els drets de les dones a decidir si volen o no ser mares, quan i en quines condicions. Per això, CCOO de Catalunya defensem l’actual Llei Orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, perquè permet l’autonomia i llibertat de les dones en relació a la seva sexualitat i a decidir sobre la seva maternitat, iguala la salut sexual i reproductiva al nivell de la resta d’àrees de la salut pública, i garanteix l’equitat en l’accés i la disponibilitat de mitjans anticonceptius i d’educació sexual al conjunt de la ciutadania.
CCOO de Catalunya manifestem el nostre rebuig al que suposarà una doble discriminació –per raó de gènere i classe social- i abocarà a la clandestinitat a qui no disposi dels mitjans econòmics suficients, comportant un gran risc per a la vida i la salut de les dones. Alhora, en un estat laic i democràtic com el nostre, recordem al Govern la seva responsabilitat com a garant dels drets fonamentals de les dones.
Des de CCOO de Catalunya defensem el principi ètic del respecte per l’autonomia i capacitat moral de les dones per emetre els seus propis judicis, esbrinar els seus propis dilemes i prendre les seves decisions, i considerem que el Govern de la Generalitat ha de cercar mecanismes per mantenir i millorar el desenvolupament d’aquesta llei en el seu territori.
Finalment, CCOO de Catalunya fem una crida a l’afiliació i al conjunt de la ciutadania a participar en totes les mobilitzacions que es convoquin per evitar aquesta reforma.
Barcelona, 2 d’octubre de 2013